drukuj

Strategia rozwoju

Naszą strategią jest budowa grupy kapitałowej komplementarnych spółek o ponad europejskim zasięgu, zajmujących się obrotem i recyklingiem surowców stosowanych w przemyśle elektronicznym i elektrycznym oraz w przemyśle samochodowym

Celem Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. jest dywersyfikacja źródeł uzyskiwania surowców zarówno w ujęciu rodzaju źródła jak i jego położenia geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ZSEE) ora zużytych katalizatorów samochodowych (SAC) jako podstawowych filarów działalności Grupy.

Naszym celem strategicznym jest to aby po przez dynamiczny rozwój organiczny i akwizycję do byc stale obecnym na min. 15 rynkach europejskich i poprzez przedstawicieli handlowych na kolejnych 35 rynkach zagranicznych.

Zarząd Elemental Holding w realizacji strategii zwraca baczną uwagę na zachowanie równowagi pomiędzy nakładami inwestycyjnymi, a utrzymaniem optymalnej zdolności operacyjnej holdingu. Dlatego też uważamy iż uzyskanie w pierwszej kolejności odpowiedniej skali działalności, a tym samym powtarzalnych strumieni wybranych frakcji odpadów metalowych jest czynnikiem kluczowym do tego aby w drugiej fazie przeprowadzić istotne nakłady inwestycyjne w technologie.


 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental